WIJKOVERLEG
&
WIJK-IDEE-TEAM
RIJSOORD

Vergadering Provinciale Staten over het Inpassingsplan Nieuw Reijerwaard.

 

26-06-2013 vergadert Provinciale Staten over het Inpassingsplan Nieuw Reijerwaard. Als het plan goedgekeurd wordt verandert de bestemming van Agrarisch in Bedrijventerrein.
Vanuit Rijsoord gaat een aantal mensen naar die vergadering die in Den Haag, in het Provinciehuis plaats vindt.
Er wordt gebruik gemaakt van het Inspreekrecht, wat al rond 9.30 uur plaats vindt, het agendapunt Nieuw Reijerwaard zal pas aan het eind van de middag besproken worden.

De vergadering is te beluisteren via internet, site van de provincie Zuid Holland.

 

http://www.zuid-holland.nl/bestuur_en_politiek/sis/Provinciale%20Staten/PS_-_2013/26_juni_2013/PS_-__Agenda/opendocument-sis.htm?llpos=414319772&llvol=-2000