WIJKOVERLEG
&
WIJK-IDEE-TEAM
RIJSOORD

WIE ZIJN DE LEDEN VAN HET WIJKOVERLEG EN WIJK-IDEE-TEAM


Wijkoverleg deelnemers zijn: Wim Belder, Woningbouwvereniging Wooncompas; Wil Leensvaart, Bewonersvereniging De Jonge Jan; Leo Gielbert, Stichting Oude Kern Rijsoord; Maarten van der Staay; Wim de Ruiter; Petra van Nes- de Man; Coby Bos, bewoner Pruimendijk-centrum; André van der Meer, bewoner Mauritshoek/website

Ondersteuning vanuit de gemeente en organisaties: Jose Gerritse, Wijkregisseur, Carola Dalessi-Voorhout, secretaresse; Rianne van der Well, notuliste;    
Patrick Sepers, wijkagent Rijsoord van Politie Feijenoord/Ridderster.
Rene Belder, Stichting Facet Riddderkerk.
Woonconsulent Wooncompas.

Wijk-Idee-Team leden zijn: Maarten van der Staay, voorzitter en penningmeester; Petra van Nes-de Man; Wil Leensvaart  notuliste; Nesia van Die, Marian de Vree, André van der Meer, Peter Koppenaal, Niels Baars, René Belder, Bas de Jong, Henk van Mastrigt, Jaap Heester.

Ondersteuning vanuit de gemeente: José Gerritse en Carola Delessi-Voorhout